TV-aksjonen 2021

(Referent Johan Aas) Tema for kveldens møte var en orientering om TV- aksjonen 2021. I år går innsamlingen til Plan Norge, under tema «Barn – ikke brud». Jorunn Nordgård fra Plan Norge Markering holdt orienteringen, og det møtte 12 medlemmer fra klubben.
Organisasjonen har søkt ni ganger om å få TV-aksjonen, før de i år fikk ansvaret for å forvalte de innsamlede midlene. Disse vil i hovedsak bli brukt i Malawi, Mali, Niger, Nepal og Bangladesh. Midlene vil blant annet bli brukt innenfor opplysnings- og opplæringsarbeid mot barneekteskap, om barns grunnleggende rettigheter og om anmeldelse av overgrep. Plan jobber med bakgrunn i FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål. Som et eksempel på konkrete tiltak nevnte Nordgård at Plan har overtatt gamle FM-radiosendere fra Norge og tatt disse i bruk i Afrika. Radiomottagere har mange innbyggere fra før, og dette gir Plan mulighet til å drive opplysningsarbeid via radiokringkasting. Midlene fra TV-aksjonen skal gis sammen med NORD-midler og midler fra andre giverorganisasjoner.

 
Besøk på NBMU på Ås

3. juni 2022

Besøk på NBMU på Ås

31.05.2022 besøkte vår klubb og Skedsmokorset RK NBMU på Ås. Vi fikk en svært interessant innføring i universitetets historie av professor Tore Edvard Bergaust som også viste oss rundt.. Vi var i alt 20 deltakere (11 fra SNRK og 9 fra SRK).

Områdemøte med Espen R. Nakstad

27. oktober 2021

Områdemøte med Espen R. Nakstad

Område G hadde 26.10.21 møte med Espen R. Nakstad som holdt foredrag over temaet "Erfaringer fra pandemien og hvordan vi kan forberede oss på neste pandemi". Møtet var åpent og samlet vel 150 deltakere til et svært interessant foredrag!

TV-aksjonen 2021

20. oktober 2021

TV-aksjonen 2021

går til Plan Norge som skal bruke midlene til å bekjempe barneekteskap (Barn - ikke Brud). Klubben hadde 19.10.21 besøk av Jorunn Nordgard fra Plan som orienterte om aksjonen som i hovedsak skal fokusere på 5 land (klikk på overskriften).

Presidentskifte  II

16. august 2020

Presidentskifte II

Thore Sigurd Jordet overtok presidentskapet i klubben 11.08.2020. Tradisjonelt ble det servert jordbær og fløte. Vi kunne også i dette møte innvie vårt nye møterom i Farseggen i Skedsmo samfunnshus.

Presidentskifte   I

16. august 2020

Presidentskifte I

Per Bøe Bækkevold tok over presidentvervet for 2018-19 grunnet sykdom. Han har således sittet i nesten to år sammenhengende og gjort en svært god jobb. Han har nå endelig fått avløsning av Thore. Dette ble et presidentskifte under helt andre rammer enn...

Alle sittegruppene på plass

4. november 2019

Alle sittegruppene på plass

Ola, Inge og Arne tok beina og verktøyet fatt og fikk demontert sittegruppen som var dumpet ved nordenden av Tærudtjernet og båret den inn til Nordre Tærudtjern. (Trykk på overskriften for mer info)

TV-aksjonen 2019

21. oktober 2019

TV-aksjonen 2019

Klubben deltok i årets TV-aksjon for 15. gang som administrator og bøssebærere. Care Norge var mottaker og vi samlet inn ca. 47.000 kr. pluss VIPPS-andelen.Vi hadde i underkant av 40 bøssebærere bestående av bl.a. ungdommer og familier med barn. Takk!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farseggen, Skedsmo Samfunnshus
Adresse: Furuholtet 1
Postnummer: 2020
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Se vår hjemmeside for møteprogram. https://skedsmonord.rotary.no


Møtearkivrotary lenker

Distrikt 2260
Distrikt 2260, Område G
Rotary i Norge
Rotary Internasjonal
Medlemsnett
My Rotary
Inner Wheel

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...